Even voorstellen

/Even voorstellen
­

juni 2018

Even voorstellen Bewonersplatform Oud Ambacht

In 2015 is een groep betrokken wijkgenoten uit Oud Ambacht gestart met een bewonersplatform met de bedoeling de wijk mooi en aantrekkelijk te houden en waar mogelijk nog mooier en leefbaarder te maken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het bevorderen van ontmoetingen, meer speelruimte creëren voor de kinderen, vergroening van de wijk, betrokkenheid naar eenzame en/of hulpbehoevende wijkgenoten vergroten, particuliere woningverbetering, veiligheid, aanpakken van verkeersoverlast en betere afwikkeling van verkeer (zoals […]

oktober 2017

Angelina Franken, bestuurder van Stichting Elckerlyc en bestuurder van de MKV

Elckerlyc biedt sinds 1979 verschillende vormen van maatschappelijke begeleiding met of zonder opvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De professionele medewerkers bieden in diverse crisissituaties ambulante begeleiding en opvang bij (dreigende) dakloosheid aan volwassenen met of zonder kinderen. Dat doen zij met de intentie om deze burgers weer zo spoedig mogelijk een zelfstandig en zelfredzaam bestaan in de maatschappij te laten krijgen en behouden.

Tijdens de ondersteuning wordt gewerkt aan […]

september 2017

Kledingbank ‘Komt wel goed’ Vlaardingen

Théresa de Goede, Directeur en Marina Glazemaker, Bedrijfsleidster

Stichting Kledingbank Komt wel Goed is opgericht op 25 april 2013 door Therésa de Goede in samenwerking met Abdel Benomar van Minters. Sinds 2014 geven Therésa en Marina samen leiding aan 15 vrijwilligers. Vorig jaar (sinds okt. 2016) zijn daar nog 10 vrouwen bijgekomen die een participatietraject volgen via Stroomopwaarts. De kledingbank is gevestigd aan de van Baerlestraat 241, te Vlaardingen.

Wij kregen steeds meer […]

augustus 2017

Jo Creemers van Merlin’s Merigold

Kindertheater, theater in opdracht, straattheater, satire… In 2012 betrok Jo Creemers het voormalige kerkgebouwtje van de Nieuw-Apostolische gemeenschap aan de Korhoenlaan (tegenover het VOS), en hij zette daar zijn theaterproductiebedrijf http://merlijntheater.nl/, het ‘Merlijntheater’ op. Hij speelde en monteerde er voorstellingen, en ook de inmiddels opgeheven theatergroep ‘Facetten’ had het theater als thuisbasis. En een aantal jaren organiseerde Jo Creemers daar bovendien het Vlaardings Klezmer-festival, met klinkende namen uit de internationale klezmer-scene. […]

juli 2017

Stichting de Vlaardingse Fluisterboot

Stichting de Vlaardingse Fluisterboot  meer dan een rondje Vlietlanden!

De fluisterboot heeft drie soorten vaarten, dagjesrecreanten, arrangementen en zorg (Vaartland, Zonnebloem) die worden georganiseerd door 25 vrijwilligers voor het houden van genoemde vaarten en het onderhoud van de boot en heeft zakelijk relaties met Natuurmonumenten, Service Centrum Vrijwilligers e.a

John Barzilay Voorzitter van Stichting de Vlaardingse Fluiterboot en betrokken vanaf de start:

“Reden voor deelname aan de Maatschappelijke Kring Vlaardingen  is willen werken […]

Het Geuzencollege

De Geuzen, symbool van verzet, gewone mensen en verzetsmensen, die tijdens de tweede wereldoorlog opkwamen voor democratie. Stuk voor stuk mensen die proberen met hun mogelijkheden verschil te maken. En dat wil het Geuzencollege zijn, een school die verschil maakt. Als Christelijke school op een open manier, waarin ruimte wordt gegeven aan iedereen. Respect, veiligheid en eerlijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het is niet alleen de naam waarop de school trots […]

De Groene Luiken

Sinds 1994 staat in het aanloophuis met de groene luiken aan de haven in het centrum van Vlaardingen, voor iedereen een kopje koffie of thee klaar. Ook kan er een spelletje gespeeld worden of de krant worden gelezen. De aanwezige gastvrouwen of gastheren, die allemaal vrijwilliger zijn, staan klaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of advies over plaatselijke en regionale hulpverleningsinstellingen. Maar er hoeft helemaal niks. In […]

Kade40 + De Kroepoekfabriek = Stadsgehoorzaal

In maart 2015 zijn KADE40 als kunst-educatief centrum en De Kroepoekfabriek als jong poppodium een nieuwe invulling gaan geven aan de Stadsgehoorzaal. Met de vraag wat je voor de stad Vlaardingen kan doen met minder geld en met meer samenwerking zijn de drie cultuurgebouwen gaan samenwerken zonder daarbij hun eigen karakter te verliezen.

KADE40 is het centrum voor kunst en cultuur in Vlaardingen, de ontmoetingsplaats voor amateurs en professionals. De Kroepoekfabriek […]