Het bestuur

Het bestuur van de MKV is benoemd door de participanten, en bestaat uit ondernemende voorzitters en bestuurders van instellingen, organisaties of maatschappelijke bedrijven, en – net als MKV zelf –  zelfstandige maatschappelijke ondernemers. Wij zijn uw aanspreekpunt. Hebt u vragen of ideeën, of wilt u iets brengen of halen tijdens een kwartaalbijeenkomst? Neem contact met ons op!

Roel van Tongeren
Roel van Tongeren Voorzitter

Werkzaam als locatiedirecteur van Vaartland, Schiewaegh en Harg-Spaland: locaties behorende bij de Frankelandgroep. Hiervoor heeft hij 11 jaar een organisatieadviesbureau gehad. In deze rol heeft hij in veel verschillende maatschappelijke organisaties werkzaamheden verricht, zoals de jeugdzorg en thuiszorg in Amsterdam. Daarnaast, iets heel anders: Roel is bovendien eigenaar van een Hotel in Griekenland geweest.

“ Ik vind het inspirerend om mee te werken aan zo’n vernieuwend initiatief. Het is voor mij helder dat de MKV zal leiden tot een nieuwe dynamiek in de stad. Door de bundeling van krachten van de maatschappelijke organisaties zullen wij een belangrijke bijdrage leveren aan een levendig en aantrekkelijk Vlaardingen!”

Angelina Franken
Angelina FrankenSecretaris

Directeur/bestuurder bij Stichting Elckerlyc, een Maatschappelijke- en Vrouwenopvanginstelling (MOVO) in Vlaardingen die al ruim 36 jaar dakloze burgers uit de regio Nieuwe Waterweg Noord ondersteunt bij herstel en behoud van zelfredzaamheid.

“Om een volgende stap met deze organisatie te kunnen maken in het transitieproces van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij is het noodzakelijk om actiever samen te werken met andere instellingen en organisaties in het sociale domein in de regio. De Maatschappelijke Kring Vlaardingen kan een geweldige stimulans zijn bij het realiseren van deze noodzakelijk samenwerkingen opdat aanwezige talenten en krachten in de stad optimaal benut worden. Ik wil graag mijn talenten en kracht inzetten om genoemde samenwerkingen te helpen realiseren!” 

Frank Stratmann
Frank Stratmannwnd. Voorzitter

Bijna 20 jaar werkzaam in het onderwijsveld. Sinds 3 jaar is hij directeur van een basisschool in Capelle aan den IJssel, Daarvoor heeft hij bijna 10 jaar in het Voortgezet Onderwijs in Vlaardingen gewerkt. Naast zijn passie en betrokkenheid bij het onderwijs en de jeugd is hij ook zeer betrokken bij de culturele ontwikkeling in Vlaardingen. Hierbij treedt hij op als acteur, regisseur, presentator en adviseur.

“Mijn grote wens is dat de (culturele) verenigingen buiten hun eigen kring kunnen kijken en interessante samenwerkingsverbanden aangaan met andere verenigingen en instellingen. Hierdoor kan iedereen een breder publiek aantrekken en nieuw publiek aan zich binden. Ook de samenwerking met de andere maatschappelijke velden zijn in mijn ogen broodnodig. Als kleine organisatie moet je het soms doen met de kruimels, terwijl je als team misschien wel een heel brood kunt krijgen. Mijn taak als bestuurslid van het MKV is het om deze mogelijkheden onder de aandacht te brengen en de verbindingen mogelijk te maken.”

Remus Aussen
Remus AussenBestuurslid, communicatie

Sinds 1975 actief als bassist (www.remusaussen.nl) en sinds 2008 als zelfstandig adviseur en (project)manager (www.aussen.nl). Tot 2008 heeft hij onder andere als voorlichter,  hoofd communicatie en hoofd concernbeleid & onderzoek bij diverse gemeenten (waaronder Vlaardingen) de nodige ervaring opgedaan met participatie, bestuurlijke processen, organisatie, onderzoek en de ontwikkeling van toekomstvisies.

“Ik leer in de muziekwereld veel over communicatie, en mijn ervaringen in communicatiewerk blijken zó kostbaar in muziek.. . Maar uiteindelijk – wat ik doe, doe ik om de wereld een beetje beter te maken. In feite, net als al die instellingen, éénpitters en bedrijven die participant zijn van MKV. En volgens mij kunnen we er met de MKV voor zorgen dat het ‘1+1’ van al die organisaties ‘3’ wordt…!”