MKV bijeenkomst 7 maart

Informatie:

De Maatschappelijk Kring Vlaardingen stimuleert de samenwerking tussen maatschappelijke en culturele organisaties en ondernemers in Vlaardingen en nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst op 7 maart 2019

Datum : 7 maart 2019

Locatie: Minters

Adres:  Burgemeester Van Lierplein 51, 3134 ZB Vlaardingen

Tijdstip: 19.00 inloop, start 19.30 uur

Het thema van deze bijeenkomst is “Vlaardingers ontmoeten elkaar. Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen leveren een waardevolle bijdrage aan het welbevinden van de Vlaardingers. Ontmoeten heeft hierin een grote rol.

MKV-bestuursleden Sylvia Hagers (Kade 40) en Marvin Visser (ViB) ontdekten onlangs dat hun werkterreinen meer overlap en raakvlakken hebben dan vooraf gedacht. Samen stelden ze een “Whitepaper Sport & Cultuur” op waarvan tijdens deze bijeenkomst de eerste contouren gedeeld worden. U bent vervolgens van harte uitgenodigd deze aan te vullen met uw suggesties.

We zijn dit maal te gast bij Minters. Vlaardingers kunnen bij deze dienstverlener terecht met vragen over welzijn, zorg, wonen, inkomen en de buurt. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zullen medewerkers van Minters vertellen over hun werk en delen hoe “ontmoetingen” bijdragen aan hun doelstellingen.

Bent u nog geen betalende deelnemer en wilt u er wel graag bij zijn: Via deze LINK kunt u zich op onze website  aansluiten voor €50 per jaar.

U draagt hiermee bij aan een slimme en sterke stad waaraan iedereen actief kan bijdragen en kunt kennis halen en brengen waarmee doelen slimmer en effectiever kunnen worden bereikt. Maar bovenal zijn de  MKV bijeenkomsten leuk en inspirerend!

Aanmelden:

Uw naam

Naam collega of gast

Telefoonnummer

Emailadres

Opmerkingen