Sinds 1994 staat in het aanloophuis met de groene luiken aan de haven in het centrum van Vlaardingen, voor iedereen een kopje koffie of thee klaar. Ook kan er een spelletje gespeeld worden of de krant worden gelezen. De aanwezige gastvrouwen of gastheren, die allemaal vrijwilliger zijn, staan klaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of advies over plaatselijke en regionale hulpverleningsinstellingen. Maar er hoeft helemaal niks. In het Aanloophuis kan je ook gewoon op adem komen en even rustig zitten.

Ineke Nieuwstraten, voorzitter en Kees Clement, penningmeester van De Groene luiken.

 

Kees is als kwartiermaker van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen tevreden over de progressie van de Kring. “De netwerkbijeenkomsten zijn inhoudelijk inspirerend maar het aanbod voor maatschappelijke ondernemers in deze stad is groot waardoor het voor mij niet mogelijk is om aan alle uitnodigingen gehoor te geven. Kees en Ineke geven aan de MKV te zien als een ideële verbinding als tegenhanger op het commercieel georiënteerde IKV. De MKV biedt sociale verbinding en samenwerking bij een fijne en veilige stad voor iedereen. Door aansluiting bij de MKV kan de zichtbaarheid en bekendheid van De groene luiken worden vergroot. Met de MKV kan een platform worden georganiseerd op diverse sociale thema’s, en middels netwerkbijeenkomsten en locatiebezoeken samenwerking op deze thema’s geïnventariseerd. Beide bestuurders tippen de MKV om met een periodieke nieuwsbrief de aangesloten deelnemers blijvend te informeren over elkaar en het beleid van de gemeente. Ook vragen zij de MKV meer aandacht te besteden aan ‘duurzaamheid’