Rob van Herwaarden, coördinator Diaconaal werk

Als diaconaal consulent door de diaconie voor 20 uur per week beschikbaar gesteld om te werken in De Windwijzer, houd hij zich met name bezig met de markten en winkels, de organisatie rondom diaconale thema’s via themabijeenkomsten, activiteiten, cursussen en voorstellingen. Vanuit het diaconaal bureau dat ook gevestigd is in De Windwijzer en waar ook Marjan van Voorden werkt als administratieve kracht.

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening, opgericht door de Protestantse Kerk van Vlaardingen. Een thuis waar men terecht kan voor een kop koffie en ontmoeting, een plek waar mensen zich thuis voelen. Ook vinden er veel culturele en maatschappelijke activiteiten plaats. In De Windwijzer kan veel. Zo zijn er lezingen en debatten en worden gespreksgroepen en cursussen georganiseerd over religieuze en maatschappelijke thema’s. Er zijn toneel- en muziekoptredens, exposities, schrijvers- en filmavonden. Ook zijn er activiteiten voor mensen zonder baan en/of weinig inkomen. Daarnaast verzorgt De Windwijzer maaltijden en is er naast een weggeefwinkel bijvoorbeeld een tweedehands boekenmarkt te vinden. Dit is slechts een greep. De Windwijzer heeft een veelzijdig aanbod waarbij steeds de drie genoemde woorden ‘ontmoeting, bezinning een dienstverlening’ te herkennen zijn. Bijzonder is het stiltecentrum in De Windwijzer, een kleine plek waar men in alle rust kan mediteren en/of een kaars kan branden.

Waarom zijn wij aangesloten bij MKV

Als centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening altijd gericht op het verbinden van de juiste mensen in de stad. Vanuit deze doelstelling is aansluiting bij de MKV vanzelfsprekend!