Het bestuur

Het bestuur van de MKV is benoemd door de participanten, en bestaat uit ondernemende voorzitters en bestuurders van instellingen, organisaties of maatschappelijke bedrijven, en – net als MKV zelf –  zelfstandige maatschappelijke ondernemers. Wij zijn uw aanspreekpunt. Hebt u vragen of ideeën, of wilt u iets brengen of halen tijdens een kwartaalbijeenkomst? Neem contact met ons op!

Roel van Tongeren
Roel van Tongeren Voorzitter

Werkzaam als locatiedirecteur van Vaartland, Schiewaegh en Harg-Spaland: locaties behorende bij de Frankelandgroep. Hiervoor heeft hij 11 jaar een organisatieadviesbureau gehad. In deze rol heeft hij in veel verschillende maatschappelijke organisaties werkzaamheden verricht, zoals de jeugdzorg en thuiszorg in Amsterdam. Daarnaast, iets heel anders: Roel is bovendien eigenaar van een Hotel in Griekenland geweest.

“ Ik vind het inspirerend om mee te werken aan zo’n vernieuwend initiatief. Het is voor mij helder dat de MKV zal leiden tot een nieuwe dynamiek in de stad. Door de bundeling van krachten van de maatschappelijke organisaties zullen wij een belangrijke bijdrage leveren aan een levendig en aantrekkelijk Vlaardingen!”

Angelina Franken
Angelina FrankenSecretaris

Directeur/bestuurder bij Stichting Elckerlyc, een Maatschappelijke- en Vrouwenopvanginstelling (MOVO) in Vlaardingen die al ruim 36 jaar dakloze burgers uit de regio Nieuwe Waterweg Noord ondersteunt bij herstel en behoud van zelfredzaamheid.

“Om een volgende stap met deze organisatie te kunnen maken in het transitieproces van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij is het noodzakelijk om actiever samen te werken met andere instellingen en organisaties in het sociale domein in de regio. De Maatschappelijke Kring Vlaardingen kan een geweldige stimulans zijn bij het realiseren van deze noodzakelijk samenwerkingen opdat aanwezige talenten en krachten in de stad optimaal benut worden. Ik wil graag mijn talenten en kracht inzetten om genoemde samenwerkingen te helpen realiseren!” 

Sylvia Hagers
Sylvia HagersBestuurslid

Werkt als directeur bij KADE40, (educatie)centrum voor kunst en cultuur in Vlaardingen. Ruim 30 jaar ervaring in de sector kunsteducatie en amateurkunst, als manager en beleidsmaker, maar ook als  uitvoerend docent (kunstgeschiedenis). Heeft bij diverse culturele instellingen in de regio Rijnmond gewerkt.

Het MKV creëert een samenwerkingsverband tussen sociale, maatschappelijke en culturele instellingen, tussen kunstenaars en andere individuele aanbieders.  We leren van elkaar, komen tot nieuwe inzichten en werken zo met z’n allen aan een toekomstbestendig sociaal, maatschappelijk en cultureel veld in de stad. Hier wil ik graag in bijdragen en inspireren, zodat we gezamenlijk de stad nog mooier maken.

Marvin Visser
Marvin VisserBestuurslid

Marvin Visser, directeur Vlaardingen in Beweging. Sinds ik op mijn 5e verjaardag mocht kiezen tussen een rood-wit of zwart-wit voetbalshirt, is sport niet meer uit mijn leven weg te denken. Tot mijn 18e als voetbalspeler. Hierna actief in diverse takken van sport, als vrijwilliger op en naast de velden en als liefhebber in sportstadions in binnen- en buitenland. Maar mijn passie voor sport gaat verder dan het beoefenen en beleven ervan. Ik heb er mijn werk van gemaakt en dat levert mij al meer dan 18 jaar veel voldoening op.

Netwerken en verbinden zit in mijn dna. Ik breng graag mensen en organisaties bij elkaar als ik denk dat deze iets voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer dit uiteindelijk ook nog een positief maatschappelijk effect oplevert is dat uiteraard de kers op de taart.

In Vlaardingen zit een enorme maatschappelijk kracht verborgen welke door samenwerking en verbindingen de potentie heeft om de stad nog meer te laten bloeien. MKV is mijns inziens dé partij om deze bloei op gang te brengen én te houden. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.