De Geuzen, symbool van verzet, gewone mensen en verzetsmensen, die tijdens de tweede wereldoorlog opkwamen voor democratie. Stuk voor stuk mensen die proberen met hun mogelijkheden verschil te maken. En dat wil het Geuzencollege zijn, een school die verschil maakt. Als Christelijke school op een open manier, waarin ruimte wordt gegeven aan iedereen. Respect, veiligheid en eerlijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het is niet alleen de naam waarop de school trots is. Het zijn ook de gebouwen, lokalen, verschillende opleidingen, kunstklas, techniekklas, musicalklas én sportklas, die extra begeleiding maar vooral de 800 verschillende leerlingen die op school zitten. Het VMBO is een prachtige onderwijssoort, veelzijdig, praktisch en met heel veel mogelijkheden. Van MAVO tot leren in de beroepspraktijk, onderwijs dat met projecten en praktijkopdrachten levendig en boeiend is.

 

Theo Werner is directeur van het Geuzencollege, en lid geweest van de kwartiermakers-groep van de MKV omdat hij actief in de regio is met verschillende petten/rollen van verschillende ondernemingen/stichtingen. Vanuit deze rollen is hij door de voorzitter van de Industriële Kring Vlaardingen (IKV) gevraagd om kwartier te maken voor de Maatschappelijke Kring als evenknie van de IKV. De IKV wilde graag aansluiting op de maatschappelijke ondernemers en bedacht dat dit een eigenstandige club moest zijn. Andere belangen, verdienen een eigen plek/platform. De IKV  is de netwerkorganisatie voor private ondernemers en de MKV voor publieke ondernemers. Theo is betrokken bij de MKV vanuit Lentiz Geuzencollege, directeur; Geuzenmaand, voorzitter en De windwijzer, voorzitter. Theo tipt de MKV een nieuwsbrief uit te brengen waarin informatie gegeven wordt over deelnemers, activiteitenagenda, wetenswaardigheden met linkjes naar websites en facebook, waardoor de herkenbaarheid van de MKV wordt vergroot en ondernemers duidelijk krijgen wat de meerwaarde is voor aansluiting.