In maart 2015 zijn KADE40 als kunst-educatief centrum en De Kroepoekfabriek als jong poppodium een nieuwe invulling gaan geven aan de Stadsgehoorzaal. Met de vraag wat je voor de stad Vlaardingen kan doen met minder geld en met meer samenwerking zijn de drie cultuurgebouwen gaan samenwerken zonder daarbij hun eigen karakter te verliezen.

KADE40 is het centrum voor kunst en cultuur in Vlaardingen, de ontmoetingsplaats voor amateurs en professionals. De Kroepoekfabriek is het poppodium in Vlaardingen met een programma van zowel nationaal bekende bands en artiesten als lokale en minder bekende artiesten. De Stadsgehoorzaal Vlaardingen is een multifunctioneel theatergebouw, dat zich als breed stadspodium inzet voor veel culturele activiteiten, met name voorstellingen, festivals en evenementen. De samenwerking tussen de drie heeft als uiteindelijk doel een leuke en aantrekkelijke culturele stad voor alle leeftijden.

Sylvia Hagers (KADE40) en Renske Verbeek (De Kroepoekfabriek) geven leiding aan de samenwerking en willen een levendig en gewenst programma bieden. Renske Verbeek is kwartiermaker van de MKV geweest. “De MKV is een club van maatschappelijke ondernemers die ideëel verbonden zijn met de stad en die samen met de IKV en gemeente in gesprek gaat over beleid en aanpak”. Zij geeft aan dat de netwerkbijeenkomsten leuk en interessant zijn en dat de samenwerking met IKV en gemeente prominenter aanwezig mag.

Zij tipt de MKV resultaten beter te communiceren, waardoor het nut van de MKV voor de maatschappelijke ondernemers zichtbaarder wordt bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.