Vlaardingers staan voor hun buurt, hun wijk, hun stad en weten zich daarvoor verantwoordelijk. Gemeente Vlaardingen steunt deze Vlaardingers actief bij het nemen van deze verantwoordelijkheid omdat het grote kansen biedt voor de samenleving als geheel. Er zijn in Vlaardingen dan ook talrijke burgerinitiatieven en stichting de Maatschappelijk Kring Vlaardingen heeft geconstateerd dat deze initiatieven vooral bekend zijn bij direct betrokken burgers en nagenoeg nauwelijks bekendheid geniet bij burgers of maatschappelijk betrokken ondernemingen uit andere wijken. Terwijl het juist deze lopende projecten zijn die inspirerend en lerend zijn voor anderen.

De kring heeft in haar verbindende en faciliterende rol gemeente Vlaardingen aangeboden een website te ontwikkelen en te onderhouden, waarop structureel ruimte wordt geboden aan initiatiefnemers, burgerparticipanten en initiatief voorstellen. Enerzijds ter inspiratie en lering voor een ieder, anderzijds om inzicht te verkrijgen in de omvang en voortgang van de initiatieven in Vlaardingen.

U bent zo’n initiatiefnemer of betrokken bij een of meer burgerinitiatieven en dat is dan ook de reden dat de kring zich nu met deze brief tot u richt. Wilt u net als wij dat uw initiatief ook zichtbaar wordt, niet alleen voor burgers in Vlaardingen maar voor iedereen, sluit u dan nu aan. Meld u aan op www.krachtinvlaardingen.nl