Wat doet de MKV?

De Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV) is opgericht als de ‘maatschappelijke’ broer van de Industriële Kring Vlaardingen. MKV is een platform/netwerk/actiecentrum van organisaties die actief zijn in bijvoorbeeld sport, kunst & cultuur, amusement, onderwijs, hulpverlening, zorg, samenlevingsopbouw en bewonersondersteuning.

Maar je komt er ook ZZP-ers tegen die actief zijn op terreinen als muziek, theater, zorg en non-profit. En wellicht kan jouw vereniging, bedrijf of instelling iets betekenen voor een andere organisatie: 1+1=3! Waar gaat het om: samen bedienen onze organisaties de inwoners van de stad. Dat kan altijd slimmer. Samen weten en kunnen onze organisaties (veel) meer, is onze overtuiging. Slimmer kennis delen? Misschien een keer samenwerken? Samen ‘de overheid’ aan goede ideeën helpen? Je organisatie of vraag ‘in de markt’ zetten?

Vier maal per jaar treffen de leden elkaar, zie ook de agenda. Dan worden plannen gesmeed. Iets voor u of uw organisatie?

Waarom participant worden van de MKV?

Waarom zijn er inmiddels al bijna 40 organisaties? Omdat al deze organisaties van elkaar kunnen leren, en vaak meer voor elkaar kunnen betekenen dan je op het oog zou verwachten. Daar kom je niet achter door op elkaars website of facebook-pagina te kijken: je moet elkaar tegenkomen. Hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we in een veranderende tijd de stad goed blijven bedienen? Hoe kunnen we gezamenlijk sturen op een goede ontwikkeling van de stad waar we dat als individuele organisatie of club van ‘alleen maar’ sport, ouderen of juist jongeren dat onvoldoende kunnen? Weten we genoeg van de stad en de Vlaardingers (ook die Vlaardingers die we nog niet kennen!) om de juiste besluiten te nemen voor onze organisaties?

Daarnaast, in een tijd dat de overheid terugtreedt en rekent op het organiserend vermogen van de samenleving, kunnen er zo maar kansen blijven liggen. Sport is er immers niet alleen voor de ontspanning of de wedstrijd, maar ook voor de gezondheid. Cultuur is niet alleen een avondje uit of iets aan de muur, maar draagt ook bij aan creativiteit en ‘oplossend vermogen’. Tijdens de eerste MKV-avond bedachten twee organisaties die elkaar tegenkwamen dat ze ‘iets’ wilden doen aan begrip voor mensen in nood… Kade40 (kunstencentrum) en Stichting Elckerlyc (noodopvang) bedachten uiteindelijk samen een theaterstuk. En zo leerden de bezoekers van dit toneelstuk, ‘Thuis’, meer over de achtergronden van mensen in de opvang. In het voormalige Noodopvangcentrum, want daar werd het stuk opgevoerd.

Maar ook praktische zaken worden opgelost: jouw organisatie zoekt een ruimte. Een andere organisatie blijkt ruimte over te hebben. Of er komt een vraag bij MKV binnen: ‘weten jullie een oplossing voor…’. Of – de gemeente staat voor een bezuinigingsronde, en sluit een politiek handig, maar voor de inwoners minder handig compromis. Wat doen we? We helpen. We inventariseren meningen van onze participanten, en geven deze weer. Bovendien zullen we, aangezien we hier niet van ‘WC-eend’ zijn, in voorkomende situaties onze onderbouwde bestuurlijke visie geven op basis van te verwachten maatschappelijke effecten.