Aan de participanten van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen,

Zoals aan u is beloofd op 16 juni door de kwartiermakers van ons samenwerkingsverband, wordt u hierbij de invulling van de rollen van het bestuur en de statuten ter instemming voorgelegd.

* 1. De taken van het bestuur zijn als volgt verdeeld:
– Het voorzitterschap wordt ingevuld door Roel van Tongeren.
– Bronja Nijk neemt de taken van de penningmeester op zich.
– Angelina Franken ondersteunt het bestuur in de rol van secretaris.
– Frank Stratmann is vicevoorzitter.
– Remus Aussen is algemeen lid en neemt de communicatie en
perscontacten in portefeuille.

Het postadres van de stichting (in oprichting) is Schiedamseweg 34, 3134BL te Vlaardingen.

Uiteraard zijn dit de formele rollen, dus hebben we afgesproken dat alle taken die benodigd zijn om een zichtbare en krachtig samenwerkingsverband te realiseren, in gelijkheid en afstemming met elkaar worden uitgevoerd. Wij hebben er zin in en wij hopen u ook!

* 2. Bij dit bericht (dat ook per mail is verstuurd aan de leden) gaan ook de statuten die wij zsm na 3 augustus ter afhandeling bij een notaris uit de regio willen voorleggen.
Zoals u uit deze statuten kunt opmaken is voor de invulling van de rol van voorzitter instemming van de participanten benodigd. Het streven van het bestuur is om de oprichting van de stichting te realiseren voor 15 september en daarom zien wij graag uw reactie voor UITERLIJK 3 AUGUSTUS tegemoet.

Om de vaart te houden in een vlotte oprichting in de komende vakantieperiode, hanteren wij het standpunt dat bij het niet ontvangen van uw reactie op uiterlijk 3 augustus, wij er van uit gaan dat u geen bezwaren heeft tegen:
1. De invulling van het voorzitterschap door Roel van Tongeren,
2. De inhoud van de statuten.

Wij zien uit naar uw reacties!

Met vriendelijke groet,

Angelina Franken
Secretaris MKV (i.o.)