Stichting de Vlaardingse Fluisterboot  meer dan een rondje Vlietlanden!

De fluisterboot heeft drie soorten vaarten, dagjesrecreanten, arrangementen en zorg (Vaartland, Zonnebloem) die worden georganiseerd door 25 vrijwilligers voor het houden van genoemde vaarten en het onderhoud van de boot en heeft zakelijk relaties met Natuurmonumenten, Service Centrum Vrijwilligers e.a

John Barzilay Voorzitter van Stichting de Vlaardingse Fluiterboot en betrokken vanaf de start:

“Reden voor deelname aan de Maatschappelijke Kring Vlaardingen  is willen werken aan een ideale maatschappij.  Duurzame ontwikkeling is een steeds belangrijker wordend aandachtsveld. Het raakt zowel de wereld van nu als de wereld van later. Het gaat over het juiste evenwicht tussen mensen, milieu en economie. Duurzame ontwikkeling begint bij de kinderen. Zij leren zowel binnen als buiten de school actief bij te dragen aan de vorming van een duurzame toekomst waarin zij kunnen leren en werken. Vandaar dat onze stichtingsdoelstellingen natuur, cultuur en educatie voorop staan; de pijlers voor het bewust leren omgaan met de leefomgeving.  Wij zijn op zoek naar andere partijen in de regio om arrangementen in te vullen en om samenwerking te vinden in het kader van het op de kaart zetten van Vlaardingen (groen, kunst, educatie, cultuur en historie) waarbij kansen worden gezien in het organiseren van Trekvaarten, de varende keuken van Vlaardingen, vergaderingen en teambijeenkomsten, workshops (Kade40) en/of klassieke optredens e.a.