Elckerlyc biedt sinds 1979 verschillende vormen van maatschappelijke begeleiding met of zonder opvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De professionele medewerkers bieden in diverse crisissituaties ambulante begeleiding en opvang bij (dreigende) dakloosheid aan volwassenen met of zonder kinderen. Dat doen zij met de intentie om deze burgers weer zo spoedig mogelijk een zelfstandig en zelfredzaam bestaan in de maatschappij te laten krijgen en behouden.

Tijdens de ondersteuning wordt gewerkt aan herstel van veiligheid, zekerheid, het hebben van een inkomen om aan de dagelijkse levensbehoeften te kunnen voldoen. Ook worden cliënten begeleid bij het oplossen van schuldenproblematiek. De meeste cliënten hebben geen thuis meer en krijgen daarom tijdelijk een gestoffeerde en gemeubileerde woning in bruikleen. Deze cliënten worden begeleid bij het vinden van een nieuw thuis. Bij alle bij deze ondersteuning betrokken kinderen, wordt gewerkt aan veiligheid, veerkracht en ontwikkeling. Jaarlijks worden circa 300 cliënten ondersteund bij genoemde problematiek.

Angelina is namens Elckerlyc deelnemer van de MKV, omdat zij de overtuiging heeft dat er meer wordt bereikt als organisaties in de directe leefomgeving van burgers actief samenwerken. Organisaties bereiken meer als zij samenwerken, omdat er meer slagkracht kan worden georganiseerd door kennis, materialen en middelen te delen. Dit komt ten goede aan alle burgers. Want door te delen en voor elkaar te zorgen, kunnen meer mensen mee blijven doen. En wie wil er nou niet wonen in een mooie, schone en veilige stad, waar iedereen prettig kan leven en meedoen.