Stichting Elckerlyc

maatschappelijke ondersteuning,  opvang en begeleiding van dakloze personen in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam geboden, waarbij het welzijn van de bij opvang betrokken kinderen wordt benadrukt en gewerkt wordt aan herstel van zelfredzaamheid van volwassen die slachtoffer zijn van geweld begaan in de huiselijke kring van het slachtoffer; in acute crisissituaties; ouders met kinderen, die door meervoudige problematiek met dak- en thuisloosheid worden bedreigd.

Vraag van de organisatie

 

 

Meer info op hun website

Stichting Elckerlyc

« Terug naar alle deelnemers