De MKV is een stichting die de relevantie van het maatschappelijk middenveld voor de stad onder de aandacht brengt en de onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke ondernemingen en individuele maatschappelijke ondernemers bevordert en daarmee ook economische, educatieve, sociale en culturele netwerken en waarden verbindt. Met haar activiteiten wil de MKV bijdragen aan een goed aanbod van voorzieningen leidend tot een aantrekkelijke, duurzame, weerbare en inspirerende stad, waarin goede samenwerking is tussen het bedrijfsleven, overheid, politiek, instellingen en burgers. Samen sterk voor een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waaraan iedereen kan bijdragen. De internationaal gehanteerde duurzame doelen bieden een kader voor de activiteiten van de MKV.

De MKV is voor alle maatschappelijke ondernemingen en/of ondernemers die een maatschappelijke doel op bedrijfsmatige wijze aan de samenleving aanbiedt. Essentieel kenmerk van een dergelijke onderneming of ondernemer is dat het maken van rendement niet op de voorgrond staat. Door samen te werken kunnen maatschappelijke doelen slimmer en effectiever worden bereikt.

De stichting heeft een bestuur welke bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De maximale zittingstermijn is zes jaren.

Het bestuur van Stichting MKV bestaat uit :
Marvin Visser, voorzitter
Sylvia Hagers, secretaris
Angelina Franken, penningmeester
Suzanne Mosmans, lid
Vacature, lid

De activiteiten van de MKV worden gecoördineerd door Bronja Nijk.

Roel van Tongeren, heeft na de maximale zittingsduur van zes jaren de voorzittershamers per 1 januari 2021 overgedragen aan Marvin.