Ipse de bruggen

Zo zelfstandig als het kan én binnen de wijk. Onder dit motto biedt Ipse de Bruggen zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of gedragsmatige beperking èn inwoners met andere ondersteuningsvragen, zodat zij in staat worden gesteld om zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de samenleving. Ipse de Bruggen laat mensen meedoen door te kijken naar de mogelijkheden, talenten en wensen van inwoners met een ondersteuningsvraag.

De 70 deskundige beroepskrachten in Vlaardingen, werken nauw samen met familie, vrienden, buren, verenigingen, werkgevers en andere organisaties. Samen met dit netwerk wordt gezocht naar eigentijdse oplossingen en gevarieerde activiteiten in de wijk mét de wijk. Voorbeelden van deze oplossingen zijn: wijkcentra met services voor en met de wijk zoals groenvoorziening, klussendienst, wasserij of boodschappendienst, ondersteuning thuis bij wonen, steunpunt (de ontmoeting) en trainingen. Met het bieden van deze ondersteuning neemt  Ipse de Bruggen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de stad.

Meer info op hun website

Ipse de bruggen

« Terug naar alle deelnemers