Stichting vrienden van Moravská Třebová

Sinds 1992   ( 28 jaar )  onderhouden de Tsjechische gemeenten Moravská Třebová en Vlaardingen een hechte stedenband.

De kiem voor deze band werd gelegd door Jan Bulva, die afkomstig was uit deze Tsjechische regio. Bulva ontvluchtte het communistische Tsjecho-Slowakije in 1968 en vestigde zich in Vlaardingen.
Na de val van het communisme in 1989 gingen veel Nederlandse gemeenten contacten leggen met gemeenten in het voormalige Oostblok. Zo ook Vlaardingen. Jan Bulva suggereerde al snel een samenwerking met Moravská Třebová, een stadje, gelegen in het district Svitavy in de regio Pardubice.

In 1992 werd een samenwerkingsprotocol getekend voor vier jaar. Al snel werd de Stichting Vrienden van Moravská Třebová opgericht, die – samen met een gelijkgestemde organisatie in Tsjechië – samenwerkingsactiviteiten ging organiseren en coördineren.
In de eerste jaren bestond de samenwerking voornamelijk in het ondersteunen van Moravská Třebová op materieel gebied: onder andere de restauratie van de indrukwekkende en waardevolle kloosterbibliotheek (in samenwerking met VB Accountants), de schenking van een ambulance en van een brandweerwagen en rolstoelen.
In de eerste jaren bestond de stedenband uit uitwisselingen op het gebied van onderwijs en cultuur. In 2003 ondertekenden de burgemeesters van Vlaardingen en Moravská Třebová een protocol waarin de samenwerking tussen beide partnersteden verder werd geformaliseerd. Het protocol had vooral betrekking op samenwerking en overdracht van kennis op het gebied van wet- en regelgeving en burgerparticipatie met het oog op toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie in 2004.
In 2016 heeft de Stichting vrienden van Moravská Třebová haar stututen veranderd en zijn nu losgekoppeld van de politiek. Het is nu een zelfstandige Stichting.

 

Stichting vrienden van Moravská Třebová

« Terug naar alle deelnemers