Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

Vanaf januari 2015 zijn een aantal Rijks -  en Provinciale taken naar de gemeente overgedragen:
De volledige jeugdhulp (Jeugdwet) , de begeleidingsfunctie, kortdurend verblijf, vervoer, een klein deel van de persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) 2015 en de regelingen voor delen van de arbeidsmarkt (de Participatiewet).  Het gaat om ingrijpende veranderingen in het sociale domein.

Kortgezegd is de doelstelling van de wetten in het sociaal domein:
Samen ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen gezond en veilig kunnen opgroeien en volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen meedoen aan de samenleving en de mensen uit hun directe omgeving kunnen blijven ontmoeten.
Zelfstandig of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers, waarbij de overheid zo nodig een faciliterende rol speelt.

De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen streeft ernaar dat elke inwoner van Vlaardingen aan de maatschappij kan meedoen.
De adviesraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Deze adviezen gaan over alles wat samenhangt met het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere wetten van het Sociale Domein. De uitgebrachte adviezen vindt u onder het tabblad Verslagen en Adviezen.

 

Meer info op hun website

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

« Terug naar alle deelnemers