Seniorenwelzijn

Seniorenwelzijn zet zich in om het welzijn en de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te vergroten. Onze professionals en vrijwilligers dragen hier o.a. aan bij door preventie en vroegsignalering. Daarnaast bieden zij op individueel en wijkniveau ondersteuning bij het bevorderen en ontwikkelen van een sterk sociaal netwerk, vitaliteit, meedoen en zingeving. Hierbij werken zij o.a. samen met het sociaal netwerk van de senioren, wijkbewoners, verenigingen, huisartspraktijken, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente.

Door de samenwerking met andere organisaties binnen en buiten het sociaal & zorgdomein worden senioren beter en sneller ondersteund. Zo kunnen zij zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden. Seniorenwelzijn is onderdeel van Netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak.

 

Meer info op hun website

Seniorenwelzijn

« Terug naar alle deelnemers