Gemaakte matches op 23 mei

Tijdens de beursvloer op 23 mei werden de volgende matches gemaakt:

 

 1. Stadsgehoorzaal Vlaardingen en Buurtvrouw Schiedam/Vlaardingen gaan samen verbinden rond verminderen van eenzaamheid in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
 2. Juist Druk en Print (Schiedam) verzorgt 500 flyers voor Stichting Voetjes van de Vloer Vlaardingen en krijgt daar zelfgebakken ijzerkoekjes voor terug
 3. Antipesto (Vlaardingen) maakt een lied over 5 jaar Kade 40 en Kade 40 ondersteunt Antipesto bij de PR en communicatie
 4. Lunchroom de Bonte Zebra (Vlaardingen) doet mee aan de banenmarkt van Minters op 31 augustus en Minters zorgt voor 2 stagiaires in de leeftijd 15 – 23 jaar
 5. Kade 40 (Vlaardingen) voorziet in digitale vormgeving voor Anti Pesto. Anti Pesto maakt een lied voor het 40 jarig bestaan van Kade 40
 6. The Mind Office organiseert een brainstormmiddag voor Vlaardingen in Beweging (VIB) en krijgt daarvoor een bedrijfssportdag terug
 7. Petra Bouterse, docent gebarentaal organiseert in de bibliotheek van Maassluis een bijeenkomst waarin mensen kennis kunnen maken met gebarentaal
 8. Studio Meerwaarde (Schiedam) adviseert stichting Aanzet Vlaardingen) over marketing en communicatie en krijgt daarvoor vergaderruimte met multiculturele hapjes terug
 9. De Stadslandbouw van Ruytenburch (Vlaardingen) doet mee aan de Power Up beurs (MVS) bij Kade 40 van Elckerlyc en krijgt daar een coördinator vrijwilligers voor terug.
 10. CJV Schiedam en 4SweetSocial (Schiedam) gaan een samenwerking aan in diverse activiteiten.
 11. Dijkshoorn Euromovers levert meubilair  aan stichting Elckerlyc, tegenprestatie onbekend
 12. Edesigned helpt Inloophuis de Vlaardingse boei met het optimaliseren van de website, het leren beheren van de site en het verbeteren van de structuur en de vindbaarheid. In ruil daarvoor zet het inloophuis een logo van Edesigned op de website en biedt 4 keer per jaar vergaderruimte aan.
 13. Virgo Kappersteam (Maassluis) kapt 2 keer per jaar kosteloos gezinnen in een armoedesituatie en Present Maassluis biedt PR voor Virgo
 14. De Sesamacademie biedt Home Start Schiedam organisatieadvies. Tegenprestatie niet bekend
 15. In Balans/Suus Zevenbergen geeft adviezen en een workshop over slapen/slaapproblemen op een dinsdagochtend in Vlaardingen. Minters mantelzorg heeft informatie over In Balans op de website van Minters
 16. Webcare4all organiseert een brainstormsessie over online marketing bij stichting Aanzet. Tegenprestatie onbekend.
 17. Joost Hansen management en consultancy helpt Present Maassluis met een (tuin)project en krijgt daarvoor een MBO certificaat
 18. The Mind Office ontwerpt en levert een flyer voor het Mamacafe. Tegenprestatie onbekend.
 19. Voscon B.V. gaat met de Buurtvrouw praten over samenwerking en onderhoud en krijgt daarvoor een lunch bij de Buurtvrouw
 20. B&W Arbeidsbemiddeling plant met de bibliotheek Vlaardingen een afspraak over het toeleiden van vrijwilligers
 21. Zorgcentrum Vaartland/Frankelandgroep en de Kroepoekfabriek gaan onderzoek doen naar samenwerking met ouderen in het zorgcentrum. Met als doel een muzikaal project dat jong en oud verbindt.
 22. Dijkshoorn Euromovers komt met het team een avond bardienst draaien in de Stadsgehoorzaal die op haar beurt kaartjes voor het theater aanbiedt
 23. Kloet onderhoud gaat met de Windwijzer (Vlaardingen) een oriënterend adviesgesprek aan over vastgoedonderhoud in ruil voor acquisitie en promotionele ondersteuning van Kloet.
 24. Minters Mantelzorg geeft voorlichting over mantelzorg bij Argos Zorggroep (MVS) en legt folders bij de organisatie over Argos mobiel
 25. Stroomopwaarts gaat binnen hun organisatie mentoren werven voor Benefit for Kids en krijgt daarvoor promotie binnen het netwerk van B4Kids
 26. 4Sweetsocial levert een mascotte aan Speel-o-theek Ikkie (Schiedam) en krijgt daarvoor ruimte en speelgoed terug voor een aantal kinderen
 27. Brasserie de Kulk (Vlaardingen) gaat ijzerkoekjes van de stichting Voetjes van de Vloer verkopen en krijgt daarvoor een cursus EHBO/BHV terug
 28. Muziekvereniging Kunst na Arbeid (Maassluis) verzorgt een optreden bij Kade 40 en krijgt daarvoor een fotograaf terug
 29. Rotary Vlaardingen gaat helpen op de akker van Van Ruytenburch Stadslandbouw (Vlaardingen) in ruil voor een duurzame lunch in de kas
 30. Voscon B.V. levert metaal, hout en expertise aan Antipesto. Tegenprestatie onbekend
 31. Minters houdt een lezing over jonge mantelzorgers in de bibliotheek Vlaardingen in een reeks bijeenkomsten die Antipesto organiseert.
 32. Webcare4all ondersteunt CJV Vlaardingen met onderhoud voor de website. Tegenprestatie onbekend
 33. Melati Uitvaartzorg zal voor 1 november een of meerdere keren een lezing geven in de bibliotheek Maassluis over rouwen en afscheid in het kader van het thema café. De bibliotheek geeft Melati eens per maand ruimte voor een spreekuur over uitvaarten en rouwverwerking.
 34. De Zonnebloem Waterweg Noord krijgt een workshop over slaap met oefeningen van In Balans/Suus Zevenbergen en geeft daarvoor ruimte op de website en de FB pagina voor promotie
 35. Speel-o-theek Ikkie legt folders van CJV Schiedam neer bij hun locatie en CJV Schiedam helpt bij de open dag van Ikkie
 36. Zorgcentrum Vaartland/Frankelandgroep en stichting Mooi Werk spreken af dat een begeleider voor Taichi en mindfullness wordt ingezet voor eenzame ouderen in de wijk
 37. Incentive Schiedam levert een leerwerkplek in de keuken aan Stroomopwaarts.
 38. De Polderij (Maassluis) biedt een workshopruimte aan Present Maassluis en krijgt daarvoor promotie terug
 39. Rookgroep Vastgoed maakt een afspraak met de bibliotheek Vlaardingen voor samenwerking om laaggeletterden te bereiken in het bedrijf
 40. Hansen management en consultancy adviseert het Museum Vlaardingen of zonnepanelen van Roof Top energy het Museum uit de financiële nood kan helpen. Hansen krijgt een gratis bezoek voor een groep en een rondleiding daarvoor terug.
 41. Izi Match Schiedam bespreekt met de Bibliotheken Vlaardingen en Maassluis of cliënten kunnen instromen in de taallessen of andere activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling en vrijwillig werk.
 42. Lets ruilwinkel Schiedam ruilt kleding en materialen met Elckerlyc voor spreektijd bij serviceclubs
 43. Benfit for Kids helpt de Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV) met zoeken van een bestuurslid met affiniteit jeugd en de MKV helpt B4kids met het zoeken naar mentoren
 44. Petra Bouterse gebarentaal helpt stichting Voetjes van de Vloer met het toegankelijk maken van de disco voor doven en slechthorenden
 45. The Mind Office gaat met het team koken voor een groep jongeren met een beperking (NAH) in het Zonnehuis. Tegenprestatie onbekend
 46. Zwem- en recreatiebad de Kulk maakt de afspraak met Klussendienst Nieuwland (Kansenfabriek) om burgers die geactiveerd moeten worden enthousiast te krijgen als vrijwilliger in het zwembad om van daaruit misschien opgeleid te worden als toezichthouder en misschien zwemonderwijzer
 47. Koper van ’t Hof coaching verzorgt een strategische/creatieve sessie met het bestuur van Vlaardingen in Beweging en VIB introduceert Koper van ’t Hof bij business clubs van sportverenigingen
 48. Dijkshoorn Euromovers is op de banenmarkt van Minters (jongeren en participatie) aanwezig met een stand voor jongeren. In ruil daarvoor naamsbekendheid
 49. Stichting B for You (onderdeel B4kids) en YETS foundation maken afspraken over een bestuursfunctie en het leveren van een mannelijk rolmodel
 50. B&W arbeidsbemiddeling gaat zoeken naar een passende vrijwilliger voor Virgo Kappersteam
 51. Kloet onderhoud gaat de voordeur van KOFA repareren in ruil voor projectfoto’s van Kloet projecten
 52. Theater Koningshof Maassluis stelt ruimte beschikbaar voor de regionale mantelzorg dag van Minters. Tegenprestatie niet bekend
 53. The Mind Office biedt een workshop aan Stadslandbouw Van Ruytenburg die door de Stadslandbouw wordt afgesloten met een maaltijd
 54. Inloophuis de Vlaardingse Boei krijgt van studio Meerwaarde communicatie advies (incl. serious gaming) om betere flyers te maken en biedt in ruil  ruimte voor promotie van “voor elkaar”, afscheid op maat en levensverhalen
 55. Stroomopwaarts en 4sweet social maken afspraken over bemiddeling bij re-integratie en werkervaringsplaatsen
 56. Schiedam 24 maakt publiciteit voor de Argos mobiel en krijgt daarvoor relevant Schiedams nieuws
 57. Hansen management en consultancy maakt een afspraak met de Buurtvrouw over versterking van het bestuur in ruil voor een lunch bij de Buurtvrouw
 58. Rookgroep Vastgoed inventariseert het benodigde verf- en timmerwerk voor de stichting Mooi Werk Schiedam en krijgt daar een culturele activiteit voor terug
 59. Stroomopwaarts gaat zorgen voor helpende handen bij een activiteit van de Zonnehuisgroep. Tegenprestatie onbekend
 60. Home- Start Schiedam en het Wijk Ondersteunings Team (WOT) Schiedam gaan hun netwerken aan elkaar koppelen
 61. De stadsgehoorzaal Vlaardingen stelt kaartjes beschikbaar voor mantelzorgers als waardering door de ‘Stads’. In ruil daarvoor maakt Minters mantelzorg PR voor het theater onder mantelzorgers en doet iets met bewustwording over cultuur.
 62. Een groep bewoners en vrijwilligers van de Zonnehuisgroep krijgen een rondleiding door het museum in ruil voor een verslag daarvan in de nieuwsbrief voor vrijwilligers en bewoners van de Zonnehuisgroep.
 63. De Polderij biedt eenmalig haar locatie aan voor een EHBO training voor stichting Voetje van de Vloer en krijgt daarvoor ijzerkoekjes en hulp bij de aanschaf van een AED.
 64. Stichting Aanzet krijgt ondersteuning van de Sesam Academie bij het opstellen van vrijwilligersbeleid en krijgt daar een vermelding op de website van Aanzet voor terug.
 65. Ambacht Servicebureau wordt vrijwilliger ICT netwerk en computers van het Museum Vlaardingen en krijgt in ruil daarvoor een rondleiding voor 4 personen in het Museum terug.
 66. In Balans geeft een workshop over verbeteren van de slaap en slaapoefeningen aan Antipesto. Antipesto biedt een cursus social media aan en maakt een flyer voor in Balans.
 67. Webcare4All maakt een website voor Samen Sterk in de Holy, tegenprestatie niet bekend.
 68. Edesigned maakt een website voor lunchroom De Bonte Zebra met contactformulier, pagina met social media en openingstijden. Tevens hulp bij vindbaarheid online. Edesigned krijgt korting bij lunch met klanten in De Bonte Zebra en het logo komt op de website
 69. De Stadsgehoorzaal Vlaardingen en de Kroepoekfabriek bieden kaartjes voor voorstellingen die over zijn aan cliënten van Stichting Onder Een Dak (STOED) en krijgen daar een heerlijke maaltijd voor terug in De Hooftzaak in Maassluis.
 70. Speel-o-Theek Ikkie krijgt een brainstormsessie bij The Mind Office en leent spelletjes uit als tegenprestatie
 71. De Sesam Academie geeft advies over vrijwilligersmanagement aan Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Tegenprestatie onbekend.
 72. Petra Bouterse en Stroomopwaarts wisselen expertise uit over doofheid
 73. Theater Koningshof biedt vergaderruimte aan de Zonnebloem en de Zonnebloem promoot het theater onder haar doelgroep en vrijwilligers
 74. Kloet Onderhoud doet klein onderhoud in de kas van Van Ruytenburch en krijgt daar een maaltijd voor 12 personen in de kas
 75. Sportcentrum de Polderpoort maakt publiciteit voor Inloophuis de Vlaardingse Boei in de 3e editie van Fit Vlaardingen. In  ruil daarvoor biedt de Vlaardingse Boei free publicity en een gezamenlijk sportprogramma voor gasten en naasten van de Vlaardingse Boei (50 plus en inactief)
 76. Voscon B.V. biedt menskracht en materiaal bij reparatie van de veranda en mobiele buurtpost bij de Buren van Oost. Tegenprestatie onbekend
 77. Lab 6 draagt kennis over aan de bibliotheek Maassluis m.b.t. website en apps bouwen en lesgeven aan kinderen in de Maakplaats en krijgt in ruil naamsbekendheid en introductie bij de Technetring NWN
 78. De Rook Groep krijgt voorlichting van Minters over mantelzorg. Tegenprestatie onbekend
 79. De Kroepoekfabriek helpt stichting Voetjes van de Vloer met het uitproberen van technische opties tijdens de disco en krijgt daar 50 ijzerkoekjes voor terug.
 80. CJV Vlaardingen biedt vitaliseringsactiviteiten aan cliënten van Elckerlyc maatschappelijke opvang en krijgt daarvoor een plaats op de Power Up Beurs op 26 oktober
 81. De medewerkers van De Bonte Zebra krijgen een rondleiding in het Museum Vlaardingen en vrijwilligers van het Museum krijgen een lunch bij Be Bonte Zebra
 82. Elckerlyc maatschappelijke opvang verzorgt PR voor Speel-o-Theek Ikkie en krijgt daarvoor 3 keer uitleen van speelgoed voor de medewerkers van Elckerlyc
 83. Home-Start Schiedam en De Buurtvrouw maken met elkaar afspraken over mogelijkheden voor het versterken van elkaars organisatie voor gezamenlijke of aangrenzende doelgroep.
 84. Stichting4sweetsocial brengt jonge mantelzorgers naar de Stadsgehoorzaal en in ruil daarvoor biedt de Stadsgehoorzaal activiteiten aan
 85. Edesigned biedt advies en een workshop over editen van korte filmpjes aan Minters en krijgt PR terug
 86. Studio Meerwaarde levert communicatie advies aan de Windwijzer in ruil voor de mogelijkheid voor promotie van Voor Elkaar d.m.v. een open spreekuur of lezing en een plek voor foldermateriaal en vergaderruimte
 87. Dijkshoorn Euromovers ontvangt deelnemers van Petje af Waterweg (van Aanzet) en geeft een gastles. Tegenprestatie onbekend
 88. Antipesto maakt een PR filmpje voor de Buren van Oost en krijgt daarvoor een aperitief en de eerste gang van het benefietdiner
 89. Lab 6 maakt een digitale markplaats vrijwilligers voor Present Maassluis en krijgt daarvoor een MBO certificaat en landelijke connecties
 90. The Mind Office geeft een workshop social media aan diverse maatschappelijke organisaties in Maassluis en in ruil daarvoor promoot stichting Present The Mind Office onder maatschappelijke organisaties
 91. De Polderpoort maakt afspraken met Vlaardingen in Beweging over uitleen van de materiaalbus en publiciteit
 92. Notaris H. Jansen kijkt de statuten na van het Mamacafe MVS. Tegenprestatie onbekend
 93. De Rookgroep en Vluchtelingenwerk Schiedam hebben een gesprek over mogelijkheden voor werk voor vluchtelingen binnen de Rookgroep
 94. Webcare4all biedt onderhoud en upgrading van de website aan Mooi Werk Schiedam en krijgt in ruil een cultureel aanbod voor 3 personen
 95. Virgo Kappersteam maakt afspraken met Stroomopwaarts over het ontwerpen en bouwen van een Barbershop in Maassluis
 96. Kade 40 krijgt bloemen en planten van de Stadslandbouw en geeft in ruil daarvoor ondersteuning bij PR en campagnes
 97. De federatie Broekpolder en de Zonnehuisgroep gaan kennis delen
 98. Van de Velden Management levert advies over participatie van vrijwilligers. Tegenprestatie onbekend
 99. De Stadsgehoorzaal Vlaardingen en de Kroepoekfabriek laten jongeren van Samen Sterk voor Holy kennis maken met cultuur en muziek en krijgen daarvoor een handmassage en advies over gezond aan het werk voor medewerkers en vrijwilligers
 100. De klussendienst Nieuwland levert menskracht voor Kloet Onderhoud, tegenprestatie onbekend
 101. Stichting Spoetnik kan de helft van een vrachtwagenlading opslaan bij de Rookgroep. Tegenprestatie onbekend
 102. Jongeren van de YETS Foudation doen iets voor de bewoners van het Vaartland/Frankeland en het Vaartland leent een busje uit voor een weekend toernooi van de YETS Foundation
 103. In Balans biedt een workshop aan over verbetering van de slaap voor stichting Elckerlyc en krijgt daarvoor een plaats op de Power Up Beurs op 26 oktober
 104. De Rookgroep levert een gastdocent aan Petje Af Waterweg (Aanzet) en in ruil daarvoor worden initiatieven van H. Hoogendijk (Rookgroep) ondersteund
 105. Samen Sterk voor Holy gaat samenwerken met Elckerlyc op de Power Up Beurs (stand voor SSH, meehelpen, handmassage, nagels en invlechten)

 

 

Gemaakte matches op 23 mei

« Terug naar alle matches