Familiehuis Buurtpunt Groot Ambacht

Op 23 maart 2022 was de Sociale wijkonderneming in Babberspolder-Ambacht gastvrouw/heer van onze netwerkbijeenkomst in Buurtpunt Groot Ambacht. Zo’n 45 organisaties waren aanwezig. Hans Riemens en Hanneke Brinkman zijn bezig om van deze locatie een echt familiehuis te maken, als spil in de wijk! In dit familiehuis zijn al diverse organisaties gehuisvest en worden verschillende activiteiten dicht bij huis voor jong en oud gegeven. Het wijkteam, vluchtelingenwerk en zelfs wethouders van Vlaardingen houden er regelmatig spreekuur. Zo kan snel en effectief een antwoord gegeven worden op eenzaamheid, armoede en andere zorg- en hulpvragen uit de buurt.

Zo zorgt Stichting Up voor bewoners die buiten reguliere voorzieningen vallen met voeding of kleding en met aanvragen voor toeslagen. Maar er kan nog meer bij! Deze bijeenkomst is dan ook een oproep aan alle deelnemers van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen om een actieve bijdrage te leveren aan de dagelijks noodzakelijke aansluiting van systeem- op leefwerelden. Een aantal deelnemers geeft aan dat zij vaak niet goed weten wat er allemaal te regelen is. Er lijkt veel behoefte aan een actuele sociale kaart van informele en formele zorgmogelijkheden voor burgers.

Rob van Herwaarden geeft aan dat hij recent de brochure “Veel voor weinig of voor niets”, een handzaam gidsje voor mensen die van een minimaal inkomen moeten rondkomen heeft geactualiseerd. Deze brochure wordt op korte termijn verspreid onder de leden van het netwerk. Stroomopwaarts pakt de uitgestoken hand ook aan door een directe telefoonverbinding te organiseren met het Buurtpunt en Stichting Up. We zien uit naar nog meer fijne samenwerkingen!

Familiehuis Buurtpunt Groot Ambacht Familiehuis Buurtpunt Groot Ambacht Familiehuis Buurtpunt Groot Ambacht

« Terug naar alle matches