­
12 11, 2019

Even voorstellen: JINC Schiedam Vlaardingen

Naam contact persoon, functie organisatie

Martha Hendrix, projectleider JINC Schiedam Vlaardingen

Informatie over organisatie

JINC (initiatiefnemer).

Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. […]

12 11, 2019

Even voorstellen: FAS fondsenwerving

Naam contact persoon, functie organisatie

Alex Sleeboom, Adviseur Fondsenwerving  www.fwas.nl

Informatie over organisatie

Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom is een eenmanszaak. Mijn werkzaamheden bestaan uit het adviseren van non-profit organisaties en of ANBI’s op het gebied van fondsenwerving/subsidies. Organisaties huren mij in wanneer zij geen manuren of kennis hebben over het aanvragen van donaties bij fondsen of subsidies bij overheid. Daarnaast adviseer is verenigingsbesturen over hun bestuurlijk functioneren.

Waarom aangesloten bij MKV

Ik denk dat […]

16 10, 2018

Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen

Naam contactpersoon: Baris

Functie: Bestuurlid Organisatie: Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen

Informatie over organisatie

De Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen is een organisatie, die in 1986 is opgericht om volwassenen uit alle lagen van de bevolking kansen te bieden tot verdere individuele vorming en ontwikkeling. De stichting organiseert cursussen en verzorgt lezingen en probeert ieder jaar een ruim educatief aanbod te realiseren.

Waarom aangesloten bij MKV

Voor de stichting is het belangrijk contact te hebben met instellingen, die in […]

22 09, 2018

De Buurtvrouw

Contactpersoon en functie: Initiatiefnemer en directeur: Miranda Pol

Informatie over organisatie: Buurtvrouw is ontstaan vanuit een particulier burgerinitiatief en gegroeid naar een warme, unieke organisatie waar 4 professionele coaches, 14 assistenten en meer dan 50 vrijwilligers dagelijks aan de slag zijn om de buurt nog leuker te maken, een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, door enerzijds zinvolle activiteiten te organiseren die t maatschappelijk belang ondersteunen en dit anderzijds in […]

22 09, 2018

Ipse de Bruggen Vlaardingen

Nelligjen Nauta is sinds 2005 zorgmanager van Ipse de Bruggen Vlaardingen.

Zo zelfstandig als het kan én binnen de wijk. Onder dit motto biedt Ipse de Bruggen zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of gedragsmatige beperking èn inwoners met andere ondersteuningsvragen, zodat zij in staat worden gesteld om zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de samenleving. Ipse de Bruggen laat mensen meedoen door te kijken naar de mogelijkheden, talenten en […]

22 09, 2018

De Windwijzer

Rob van Herwaarden, coördinator Diaconaal werk

Als diaconaal consulent door de diaconie voor 20 uur per week beschikbaar gesteld om te werken in De Windwijzer, houd hij zich met name bezig met de markten en winkels, de organisatie rondom diaconale thema’s via themabijeenkomsten, activiteiten, cursussen en voorstellingen. Vanuit het diaconaal bureau dat ook gevestigd is in De Windwijzer en waar ook Marjan van Voorden werkt als administratieve kracht.

De Windwijzer is een […]

19 06, 2018

Even voorstellen Bewonersplatform Oud Ambacht

In 2015 is een groep betrokken wijkgenoten uit Oud Ambacht gestart met een bewonersplatform met de bedoeling de wijk mooi en aantrekkelijk te houden en waar mogelijk nog mooier en leefbaarder te maken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het bevorderen van ontmoetingen, meer speelruimte creëren voor de kinderen, vergroening van de wijk, betrokkenheid naar eenzame en/of hulpbehoevende wijkgenoten vergroten, particuliere woningverbetering, veiligheid, aanpakken van verkeersoverlast en betere afwikkeling van verkeer (zoals […]

29 04, 2018

Het lokale Rode Kruis stelt zich aan u voor

Voorstellen ?, zult u denken; het Rode Kruis is toch bekend (!?). Ja, u kent het Rode Kruis van allerlei activiteiten voor mensen in gebieden waar oorlogen worden uitgevochten of natuurrampen zich voltrokken. Uitstekend en noodzakelijk werk dat door Het Internationale Rode Kruis wordt verzorgd. Altijd om de medemens hulp, verlichting en troost te bieden.

Het motto van Het Rode Kruis is “Hier om te helpen”; Internationaal, nationaal en lokaal.

Het Nederlandse […]

22 03, 2018

Maatschappelijke Beursvloer Schiedam Vlaardingen

In navolging van ruim 90 steden in Nederland krijgen Maasluis,  Vlaardingen en Schiedam nu ook een eigen maatschappelijke Beursvloer.

Op woensdag 23 mei ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de 3 Waterweggemeenten elkaar tijdens de eerste Maatschappelijke Beursvloer. MATCH MVS is de plek waar bedrijven contact leggen met maatschappelijke organisaties en hun diensten, producten, materialen, menskracht en expertise met hen ruilen.  Een mooie gelegenheid om  maatschappelijke betrokkenheid en sociaal ondernemen […]

31 10, 2017

Angelina Franken, bestuurder van Stichting Elckerlyc en bestuurder van de MKV

Elckerlyc biedt sinds 1979 verschillende vormen van maatschappelijke begeleiding met of zonder opvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De professionele medewerkers bieden in diverse crisissituaties ambulante begeleiding en opvang bij (dreigende) dakloosheid aan volwassenen met of zonder kinderen. Dat doen zij met de intentie om deze burgers weer zo spoedig mogelijk een zelfstandig en zelfredzaam bestaan in de maatschappij te laten krijgen en behouden.

Tijdens de ondersteuning wordt gewerkt aan […]