Jolanda Dekker

 

Ik ben werkzaam als casemanager oncologie. Een Casemanager oncologie ondersteunt bij het verlenen van zorg aan patiënten en hun naasten met allerhande niet-medische vragen die te maken hebben met het ziekteproces en biedt een luisterend oor. 

Steeds meer kankerpatiënten krijgen, soms jaren na afloop van hun behandeling, te maken met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling ervan. Ze verblijven het grootste deel van het ziekteproces thuis.
In het veelomvattende en vaak jarenlange ziekteproces is de casemanager oncologie voor patiënten en hun naasten een betrokken zorgverlener die informatie en emotionele ondersteuning biedt. Daarnaast kan ik de brug zijn tussen huisarts, de patiënt, hun naasten en andere zorgverleners.

De casemanager oncologie volgt de patiënt door het hele proces en is laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar. Daar waar het nodig is kan ik helpen de juiste zorg te vinden en dat ook eventueel regelen.

Meer info op hun website

Jolanda Dekker

« Terug naar alle deelnemers