Stichting Onder Een Dak STOED

Stichting Onder Een Dak (Stoed) zet zich in voor kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Samen met hen, hun netwerk, onze vrijwilligers en netwerkpartners werken wij aan perspectief en hun persoonlijke groei. Wij gaan hierbij uit van talenten en mogelijkheden. In Vlaardingen biedt Stoed Begeleid Zelfstandig Wonen waarbij begeleiding in de thuissituatie wordt geboden. Bij dak- en thuislozenopvang De Elementen begeleiden en stimuleren we cliënten bij het terugpakken van de regie over hun leven. Daarnaast bieden we een veilige slaapplaats, gelegenheid om te douchen, om kleding te laten wassen en een ontbijt.

Netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak bestaat uit Stichting Onder Een Dak en Stichting Seniorenwelzijn.

Meer info op hun website

 Stichting Onder Een Dak STOED

« Terug naar alle deelnemers